Sabit Katsayılı Genel Lineer Diferansiyel Denklemler

Sabit Katsayılı Genel Lineer Diferansiyel Denklemler, ikinci yanlı lineer diferansiyel denklemlerin çözümü, sabitlerin değişim modu, lineer diferansiyel denklemlerin uygulamaları,

Sabit Katsayılı Genel Lineer Diferansiyel Denklemler

3.00 TL

  • Not Sahibi tipnotu
  • Dersin Öğretim Üyesi
  • ÜniversiteBelirsiz
  • Fakülte / EnstitüsüMühendislik Fakültesi
  • BölümMakine Mühendisliği
  • Ders Yıl2018
  • Dönem Bahar
  • Sayfa Sayısı 62
Hemen Not Yükle