Pazar Analizi

Tüketici İhtiyaçları, Pazar Analizi, Tüketici Analizi, Pazar Bölümlendirme, Satın Alma Süreci, Rekabet Ortamının Analizi, Talebin Tahmini, Talep Tahmin Yöntemleri, Delphi Tekniği, Regresyon Analizi, Zaman Serisi Analizi, Zaman Serisi Analizi, Üssel Eğriler, Gompertz Eğrisi, Çoklu Regresyon Analizi, Korelasyon Katsayısı, Input-Output Analizleri, Pazarlama Planının (Stratejisinin) Belirlenmesi, Pazar Payının Belirlenmesi, Pazarlama (Satış) Raporunun Hazırlanması, Pazarlama (Satış) Raporu,

Pazar Analizi

1.20 TL

  • Not Sahibi tipnotu
  • Dersin Öğretim Üyesi
  • ÜniversiteBelirsiz
  • Fakülte / Enstitüsüİktisadi İdari Bilimler Fakültesi
  • Bölümİşletme İktisadı
  • Ders Yıl2018
  • Dönem Bahar
  • Sayfa Sayısı 12
Hemen Not Yükle