Nicel Araştırma Tasarımı

Nicel Araştırma Tasarımı, Araştırma Süreci, Veri türleri, Veri kaynakları, Anakütlenin ve örneklem çevresinin belirlenmesi, Örneklem büyüklüğünün belirlenmesi, Örneklem yönteminin seçilmesi, Veri Toplama Yöntemleri, Ölçek türleri, Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliği, Güvenilirlik değerlendirme yöntemleri, Geçerliliğin ölçülme yöntemleri,

Nicel Araştırma Tasarımı

1.00 TL

  • Not Sahibi tipnotu
  • Dersin Öğretim Üyesi
  • ÜniversiteBelirsiz
  • Fakülte / Enstitüsüİktisadi İdari Bilimler Fakültesi
  • Bölümİşletme İktisadı
  • Ders Yıl2018
  • Dönem Bahar
  • Sayfa Sayısı 4
Hemen Not Yükle