Kapasite Planlaması

Kapasite Planlaması, Kapasite KararIarının Önemi, Etkinlik ve Kapasite Kullanımı, Etkin Kapasitenin Belirleyicileri, Strateji Formülasyonu, Kapasite Planlamasında Temel Kararlar, Kapasite Planlamasının Aşamaları, Kapasite İhtiyaçlarının Tahmin Edilmesi, İşleme İhtiyaçlarının Hesaplanması, Hizmet Kapasitesinin Planlanması, İşletme İçinde Üretim ve Dış kaynak Kullanımı, Kapasite Alternatiflerinin Belirlenmesi, Darboğaz İşlemi, Ölçek Ekonomileri, Maliyet-Hacim İlişkileri, Maliyet-Hacim Analizinin Varsayımları,

Kapasite Planlaması

1.00 TL

  • Not Sahibi tipnotu
  • Dersin Öğretim Üyesi
  • ÜniversiteBelirsiz
  • Fakülte / Enstitüsüİktisadi İdari Bilimler Fakültesi
  • Bölümİşletme İktisadı
  • Ders Yıl2018
  • Dönem Bahar
  • Sayfa Sayısı 5
Hemen Not Yükle