Yenidoğanda Resüsitasyon

Yenidoğanda Resüsitasyon, yenidoğanda Primer ve Sekonder Apne, Resüsitasyon İçin Risk Faktörleri, resüsitasyon nedir, Intrapartum, yenidoğanda Postpartum, Yenidoğan Resüsitasyonu İçin Ekipmanlar, Aspirasyon Malzemeleri, Entübasyon Malzemeleri, Umblikal ven kateterizasyon desteği, Resüsitasyona Karar Verme Süreci, Hava Yolu Açıklığının Sağlanması, Aspirasyonda dikkat edilecek noktalar, yenidoğanda Solunumun Başlatılması, yenidoğanda Maskeyle oksijen verilmesi, yenidoğanda Elle oksijen verilmesi, yenidoğanda dolaşımın sağlanması, yenidoğanda Kompresyon teknikleri,

Yenidoğanda Resüsitasyon

1.60 TL

  • Not Sahibi tipnotu
  • Dersin Öğretim Üyesi
  • ÜniversiteBelirsiz
  • Fakülte / EnstitüsüHemsirelik Fakültesi
  • BölümHemşirelik
  • Ders Yıl2018
  • Dönem Bahar
  • Sayfa Sayısı 16
Hemen Not Yükle