Pediatride Yaşam Bulguları

Pediatride Yaşam Bulguları, pediatride Kalp Atım Hızı, pediatride Kalp ritmi, pediatride Nabız dolgunluğu, pediatride Solunum sayısı, pediatride ateş, pediatride Solunum derinliği, pediatride Solunum ritmi, pediatride kan basıncı, pediatride vücut sıcaklığı,

Pediatride Yaşam Bulguları

1.00 TL

  • Not Sahibi tipnotu
  • Dersin Öğretim Üyesi
  • ÜniversiteBelirsiz
  • Fakülte / EnstitüsüHemsirelik Fakültesi
  • BölümHemşirelik
  • Ders Yıl2018
  • Dönem Bahar
  • Sayfa Sayısı 5
Hemen Not Yükle