Hematopoez Patolojisi

Hematopoez Patolojisi, eritrosit hastalıkları, Kan Hücrelerinin Normal Gelişimi, anemi, polisitemi, hemolitik anemiler, herediter sferositoz, orak hücreli anemi, talasemi,

Hematopoez Patolojisi

1.00 TL

  • Not Sahibi tipnotu
  • Dersin Öğretim Üyesi
  • ÜniversiteBelirsiz
  • Fakülte / EnstitüsüTıp Fakültesi
  • BölümTemel Bilimler
  • Ders Yıl2018
  • Dönem Bahar
  • Sayfa Sayısı 7
Hemen Not Yükle