Çelik Köprülerin Tasarımı

Çelik Köprülerin Tasarımı, köprülerin tasarımı, tipik köprü elemanları, köprülerin sınıflandırılması, çelik köprü tipleri, kablo eksenel rijitliği, döşeme tipleri, baskı kirişleri, bazı mesnet elemanları, köprü için bağlantı elemanları, köprü sistem seçimini etkileyen faktörler, köprü taşıt yükleri, köprü yük birleşimleri, köprü analiz ve tasarım aşamaları, çelik köprülerin avantajları, tarihi köpriülerimiz, köprüler ile ilgili her şey, köprü taşıyıcı sistemler, körü zemin özellikleri, köprülerin tasarım aşamaları, köprü taşıyıcı sistemin belirlenmesi, köprü yükler ve yük bileşimleri, köprü analiz modelinin oluşturulması, köprü stabilite tahkikleri, köprü bağlantı elemanlarının tasarımı, köprü temel sistemi, köprü elemanları nakliye, köprü temel inşaatı

Çelik Köprülerin Tasarımı

4.50 TL

  • Not Sahibi tipnotu
  • Dersin Öğretim Üyesi
  • ÜniversiteBelirsiz
  • Fakülte / EnstitüsüMühendislik Fakültesi
  • Bölümİnşaat Mühendisliği
  • Ders Yıl2018
  • Dönem Bahar
  • Sayfa Sayısı 183
Hemen Not Yükle