Eğitim Eleştirel Düşünme

Eğitim Eleştirel Düşünme, Eleştirel Düşünme Becerilerinin Eğitim Programlarındaki Yeri ve Önemi, Demokratik eğitim sisteminde öğretmene düşen görevler, Eleştirel Düşünme Kavramı, Günümüz eğitimcilerine göre eleştirel düşünme, ELEŞTİREL DÜŞÜNMENİN BOYUTLARI, Eleştirel Düşünme Stratejileri, Zihinsel cesareti geliştirme, eğitimde BİLİŞSEL STRATEJİLER, eğitimde Eleştirel okuma,

Eğitim Eleştirel Düşünme

1.50 TL

  • Not Sahibi tipnotu
  • Dersin Öğretim Üyesi
  • ÜniversiteBelirsiz
  • Fakülte / EnstitüsüEğitim Fakültesi
  • BölümTemel Bilimler
  • Ders Yıl2018
  • Dönem Bahar
  • Sayfa Sayısı 15
Hemen Not Yükle