Çevre Mühendisliği Katı Atıklar

Çevre Mühendisliği Katı Atıklar, katı atıkların sınıfladırılması, katı atık oluşumu, katı atık bileşenleri, Evsel Katı Atıklar, Evsel Katı Atıkların Bileşimi, katı atık üretimi, katı atıkların yakılması, Evsel Katı Atık Yakma Tesisleri, Yanma Hesaplamaları, Yakma Tesisi Akım şeması, Isıl Değerin Hesaplanması, Kompostlaşabilirlik Testi, Karbon Muhtevasının Tayini, Organik Madde Muhtevası Tayini,

Çevre Mühendisliği Katı Atıklar

5.00 TL

  • Not Sahibi tipnotu
  • Dersin Öğretim Üyesi
  • ÜniversiteBelirsiz
  • Fakülte / EnstitüsüMühendislik Fakültesi
  • BölümÇevre Mühendisliği
  • Ders Yıl2018
  • Dönem Bahar
  • Sayfa Sayısı 134
Hemen Not Yükle