Çevre Mühendisliği Temel Prensipler

Çevre Mühendisliği Temel Prensipler, Mühendislik Kararları, baraj yıkımı, balık merdiveni, Teknik Analizlere Dayalı Kararlar, Maliyet Analizine Dayalı Kararlar, Fayda/Maliyet Analizlerine Dayalı Kararlar, Risk Analizine Dayalı Kararlar, Çevresel Risk Analizi Yöntemi, Çevresel Risk Yönetimi, Envanter, Faydacılık ve Deontolojik Teoriler, Çevresel Etik ve Gerçek Değer, Çevresel Etik ve Enstrümental Değer,

Çevre Mühendisliği Temel Prensipler

3.00 TL

  • Not Sahibi tipnotu
  • Dersin Öğretim Üyesi
  • ÜniversiteBelirsiz
  • Fakülte / EnstitüsüMühendislik Fakültesi
  • BölümÇevre Mühendisliği
  • Ders Yıl2018
  • Dönem Bahar
  • Sayfa Sayısı 6
Hemen Not Yükle