Üriner Sistem Histolojisi

Üriner Sistem Histolojisi, PRONEFROZLAR, Böbreklerin ve Üreterlerin Gelişimi, MEZONEFROZLAR, METANEFROZLAR, Metanefrik divertikül, MESANE GELİŞİMİ, Vezikal parça, Pelvik parça, Fallik parça,

Üriner Sistem Histolojisi

Ücretsiz

  • Not Sahibi tipnotu
  • Dersin Öğretim Üyesi
  • ÜniversiteBelirsiz
  • Fakülte / EnstitüsüTıp Fakültesi
  • BölümTemel Bilimler
  • Ders Yıl2018
  • Dönem Bahar
  • Sayfa Sayısı 3
Hemen Not Yükle