EEG ve Uyku Fizyolojisi 2

EEG ve Uyku Fizyolojisi 2, EEG ve Uyku Fizyolojisi, EEG Fizyolojisi, Uyku Fizyolojisi, Elektroensefalografi, Elektroensefalografi nedir, UYKU FİZYOLOJİSİ, EEG, Normal EEG Dalgaları, Yavaş Dalga Uykusu, SWS, REM Uykusu, paradoksal uyku, UYKUNUN FIZYOLOJIK ÖNEMI, UYKU TEORİLERİ, Uykunun Nörohormonal Kontrolü, Uyku ile ilişkili nörohormonlar, Uyku ile ilişkili nörohormonlar, Dopamin, Dopamin nedir, Asetil kolin, Asetil kolin nedir, Serotonin, Serotonin nedir, Noradrenalin, Noradrenalin nedir, Histamin, Histamin nedir, Retiküler Aktivatör Alan, RAS nedir, Lokus Seruleus, UYKU OLUŞUMU İLE İLGİLI HİPOTEZLER, Uykunun pasif kuramı, Melatonin, Uykunun pasif kuramı, Serotonin teorisi, UYKU BOZUKLUKLARI, İnsomnia, uykusuzluk, İnsomnia nedir, uykusuzluk nedir, Narkolepsi, Somnambulizm, Somnambulizm nedir, narkolepsi nedir, REM davranış bozukluğu, REM davranış bozukluğu, REM davranış bozukluğu nedir, Uyku apnesi, Uyku apnesi nedir,

EEG ve Uyku Fizyolojisi 2

1.50 TL

  • Not Sahibi tipnotu
  • Dersin Öğretim Üyesi
  • ÜniversiteBelirsiz
  • Fakülte / EnstitüsüTıp Fakültesi
  • BölümTemel Bilimler
  • Ders Yıl2018
  • Dönem Bahar
  • Sayfa Sayısı 5
Hemen Not Yükle