Nörotransmitterlerin Fizyolojisi

Nörotransmitterlerin Fizyolojisi, Nörotransmitterler, Nörotransmitterler nedir, Nörotransmitterlerin etkileri, Asetilkolin, Katekolaminler, Amino asitler, Polipeptidler, NO, Ach’nin etkisi, Asetilkolinin nöromusküler kavşaktaki etkileri, Asetilkolin reseptörleri, Asetilkolin esteraz, Motor-son plak potansiyeli, Ach reseptör alt tipleri, Asetilkolin sentezi, Kolinerjik ve antikolinerjik ilaçlar, Nörotransmitter olarak katekolaminler, Katekolaminlerin katabolizması, Serotonin, α ve β adrenerjik reseptörleri, 5 Hidroksitriptamin, Nörotransmitter olarak aminoasitler, Glutamat, GABA, Polipeptid nörotransmitterler, Sinaptik plastisite, nörotransmitterlerin yapısı,

Nörotransmitterlerin Fizyolojisi

2.00 TL

  • Not Sahibi tipnotu
  • Dersin Öğretim Üyesi
  • ÜniversiteBelirsiz
  • Fakülte / EnstitüsüTıp Fakültesi
  • BölümTemel Bilimler
  • Ders Yıl2018
  • Dönem Bahar
  • Sayfa Sayısı 6
Hemen Not Yükle