EEG ve Uyku Fizyolojisi

EEG, EEG ve Uyku Fizyolojisi, Uyku Fizyolojisi, EEG Fizyolojisi, EEG Dalgaları, EEG Dalgalarını etkileyen korteksin etkinlik düzeyleri, α dalgaları nasıl oluşur, θ dalgaları nasıl oluşur, Uykunun dönemleri, Yavaş Dalga Uykusu, Yavaş Dalga Uykusunun Özellikleri, REM uykusunun önemi, REM Uykusu, paradoksal uyku, Yaşam boyunca uyku, UYKUNUN FİZYOLOJİK ÖNEMİ, REM uykusunun özellikleri, Uyku ve hormonlar, Uykunun MSS üzerine etkisi, Uykunun periferal etkileri, UYKU TEORİLERİ, Uyku-uyanıklık siklüsü, Retiküler Formasyon, Uykuda rol oynayan nörohormonlar, Retiküler Formasyon ve postür, Beyin Sapında Uyku-Uyanıklık Siklüsü ile ilgili Nöral Alanlar, Retiküler Formasyonun fonksiyonel alt birimleri, RAS uyanıklıktan sorumludur, RAS nedir, RAS TALAMUS KAPISINI KONTROL EDER, Retiküler İnhibitör Alan,

EEG ve Uyku Fizyolojisi

2.00 TL

  • Not Sahibi tipnotu
  • Dersin Öğretim Üyesi
  • ÜniversiteBelirsiz
  • Fakülte / EnstitüsüTıp Fakültesi
  • BölümTemel Bilimler
  • Ders Yıl2018
  • Dönem Bahar
  • Sayfa Sayısı 9
Hemen Not Yükle