Spesifik İmmün Cevapların Fizyolojisi

Spesifik İmmün Cevapların Fizyolojisi, Spesifik İmmün Cevapları, HÜCRESEL BAĞIŞIKLIK, İmmün cevaplar ve etki süreleri, Hücresel İmmünite, TCR, MHC Molekülleri, Aktif ve pasif bağışıklık, T – Helper hücreler, Lenfokinler, Th sitokinleri,

Spesifik İmmün Cevapların Fizyolojisi

1.50 TL

  • Not Sahibi tipnotu
  • Dersin Öğretim Üyesi
  • ÜniversiteBelirsiz
  • Fakülte / EnstitüsüTıp Fakültesi
  • BölümTemel Bilimler
  • Ders Yıl2018
  • Dönem Bahar
  • Sayfa Sayısı 4
Hemen Not Yükle