Solunum Fonksiyonu Testleri Fizyolojisi

Solunum Fonksiyonu Testleri Fizyolojisi, Solunum Fonksiyonu Testleri, Solunum Fonksiyon Testi Nedir, Solunum Fonksiyon Testi Ölçümünün Amaçları Nelerdir, SFT ölçümleri, Spirometre ile SFT yapılması, SFT yorumlanması, spirometre, solunum fonksiyonu testleri endikasyonları, solunum fonksiyonu testleri sıralanması, akciğer hacimleri, akciğer ventilasyonu, akciğer kapasiteleri, zorlu vital kapasite, zorlu vital kapasite, akciğer volüm değişimleri, zorlu ekspirasyonu hacmi, FVC, FEV, MMV, Fonksiyonel Rezidüel Kapasite, Vital Kapasite, Total Akciğer Kapasitesi, VK, TAK,

Solunum Fonksiyonu Testleri Fizyolojisi

2.00 TL

  • Not Sahibi tipnotu
  • Dersin Öğretim Üyesi
  • ÜniversiteBelirsiz
  • Fakülte / EnstitüsüTıp Fakültesi
  • BölümTemel Bilimler
  • Ders Yıl2018
  • Dönem Bahar
  • Sayfa Sayısı 9
Hemen Not Yükle