Sinir Sisteminin Yüksek Fonksiyonlarının Fizyolojisi

Sinir Sisteminin Yüksek Fonksiyonlarının Fizyolojisi , Sinir Sisteminin Yüksek Fonksiyonları, ÖĞRENME ve BELLEK, Öğrenmenin temel yolları, Habituasyon, Sensitizasyon, Duyarlılaşma-Alışma, Aletli Şartlanma, Asosiyatif öğrenme, çağrışımlı öğrenme, Klasik Şartlanma, Öğrenmenin Nöronal Mekanizması, Uzun Süreli Güçlenme, Long-term depression, LTD, BELLEK, Epizodik bellek, İfade edilmeyen bellek, Sürelerine göre bellek çeşitleri, bellek çeşitleri, Duysal bellek, Kısa Süreli bellek, uzun süreli bellek, tersiyer bellek, Hatırlama, hatırlama nasıl olur, Nörotransmitterler ve bellek, Norepinefrin, seratonin, Anterograd Amnezi, bellek bozuklukları, Retrograd Amnezi, Alzheimer Hastalığı, SEREBRAL LATERALİZASYON, Serebral Lateralizasyon, Kategorik Hemisfer, Beyin Yarımküreleri, Yüz Tanıma Bölgesi, Reprezantasyonel Hemisfer, Broca alanı, beyinde dil alanı, Wernicke alanı, Angular Girus, Konuşmanın nöronal mekanizması, girus nedir, Yazılan bir metnin okunması, Dil bozuklukları, Dil İşlevinde Reprezantasyonel Hemisferin Rolü, Broca Afazisi, afazi, Konduksiyon Afazisi, Wernicke Afazisi, Global Afazi, Agrafi, Aleksi,

Sinir Sisteminin Yüksek Fonksiyonlarının Fizyolojisi

2.00 TL

  • Not Sahibi tipnotu
  • Dersin Öğretim Üyesi
  • ÜniversiteBelirsiz
  • Fakülte / EnstitüsüTıp Fakültesi
  • BölümTemel Bilimler
  • Ders Yıl2018
  • Dönem Bahar
  • Sayfa Sayısı 10
Hemen Not Yükle