Sindirim Sistemi Fizyolojisi

Sindirim Sistemi Fizyolojisi, Sindirim Sistemi, Sindirim kanalı, Sindirim salgıları, sindirime yardımcı yapılar, Sindirim sisteminin temel aktiviteleri, Sindirim sisteminin yapısı, Gastrointestinal kanalın dışatan içe doğru yapısı, refleksler, sindirim refleksleri, Gastrin, sekretin, Kolesistokinin, Gastrik inhibitör peptid, GIP, GİS kan akımı, GİS kan akımının düzenlenmesi, Tükrük salgısı, Parotis bezleri, Submandibular bezler, Sublingual bezler, Tükrük salınımının düzenlenmesi, Salgı Bezleri Anatomisi, Tükrük içeriği, Tükrük salgısının faydaları, sindirim sistemi organları, gis organları görevleri, sindirirm sistemi organları görevleri,

Sindirim Sistemi Fizyolojisi

3.50 TL

  • Not Sahibi tipnotu
  • Dersin Öğretim Üyesi
  • ÜniversiteBelirsiz
  • Fakülte / EnstitüsüTıp Fakültesi
  • BölümTemel Bilimler
  • Ders Yıl2018
  • Dönem Bahar
  • Sayfa Sayısı 24
Hemen Not Yükle