Nöromüsküler İleti Fizyolojisi

Nöromüsküler İleti Fizyolojisi, Nöromüsküler İleti, Motor Ünite, İSKELET KASININ UYARILMASI, Asetilkolin, Akson Terminalinden Ach Sekresyonu, Ach Reseptörü, SON PLAK POTANSİYELİ, AksiyonPotansiyeli, KASILMA BAĞINTISI, uyarılma, Kontraksiyon, relaksasyon, Nöromusküler kavşak iletimini etkileyen ilaçlar, KONTRAKSİYON ÖZELLİKLERİ, Kasılma Süreci ve Sarsı Eğrisi, İzometrik kasılma örnekleri, Kas Kontraksiyon Tipleri, İzometrik Kontraksiyon, İzotonik Konraksiyon, Eksantrik Konraksiyon, Eksantrik Kontraksiyon Örnekleri, Kas Tonusu, Kas gücünde merdiven etkisi, aktin ve miyozin, aktin, miyozin,

Nöromüsküler İleti Fizyolojisi

2.00 TL

  • Not Sahibi tipnotu
  • Dersin Öğretim Üyesi
  • ÜniversiteBelirsiz
  • Fakülte / EnstitüsüTıp Fakültesi
  • BölümTemel Bilimler
  • Ders Yıl2018
  • Dönem Bahar
  • Sayfa Sayısı 13
Hemen Not Yükle