Koroner Dolaşımın Düzenlenmesi

Koroner Dolaşımın Düzenlenmesi koroner dolaşım, Kalpte venöz sistem, Miyokardın Beslenmesi, İskemik kalp hastalığı, Anjina pektoris, ATEROSKLEROZ, İSKEMİK KALP HASTALIĞI, Normal koroner kan akımı, KORONER KAN AKIMININ REGÜLASYONU, Lokal kontrol, intrinsik kontrol, KORONER KAN AKIMININ LOKAL KONTROLÜ, Hipoksinin etkisi, Sempatik etkinin işleyişi,

Koroner Dolaşımın Düzenlenmesi

1.50 TL

  • Not Sahibi tipnotu
  • Dersin Öğretim Üyesi
  • ÜniversiteBelirsiz
  • Fakülte / EnstitüsüTıp Fakültesi
  • BölümTemel Bilimler
  • Ders Yıl2018
  • Dönem Bahar
  • Sayfa Sayısı 6
Hemen Not Yükle