Kalp Defektleri Fizyolojisi

Kalp Defektleri Fizyolojisi, Kalp Defektleri, Konjenital kalp defektleri, PDA, ASD, VSD, Fallot tetralojisi, Fetal dolaşım, Patent ductus arteriosus, Atrial septal defekt, Ventriküler septal defekt, Valvuler defektler, Mitral stenozu, Mitral yetmezliği, Aort yetmezliği, Aort stenozu, Normal kalp sesleri ve üfürümler,

Kalp Defektleri Fizyolojisi

1.50 TL

  • Not Sahibi tipnotu
  • Dersin Öğretim Üyesi
  • ÜniversiteBelirsiz
  • Fakülte / EnstitüsüTıp Fakültesi
  • BölümTemel Bilimler
  • Ders Yıl2018
  • Dönem Bahar
  • Sayfa Sayısı 6
Hemen Not Yükle