Dolaşım Sistemi Fizyolojisi

Dolaşım Sistemi Fizyolojisi, Dolaşım Sistemi, dolaşım, Kalbin yapısı, atriyoventriküler ve semilunar kapaklar, Refrakter periyod, Hep veya hiç kanunu, Kasılabilme, SA düğüm, İnternodal yollar, AV düğüm, AV demet ve Purkinje lifleri, kardiyovasküler sistem, Atriyumlarda basınç değişiklikleri, Aort basıncı, Kalp hızı, sistol ve diyastol süreleri, Kalp siklusu, elektrokardiyogram, Birinci kalp sesi (S1), İkinci kalp sesi (S2), Üçüncü kalp sesi (S3), Dördüncü kalp sesi, Normal kalp seslerinin dinlendiği bölgeler, KALP DEBİSİ, Kalp debisini etkileyen faktörler, Kalp hızının düzenlenmesi, Atım hacminin düzenlenmesi, Venöz dönüş, kanın Viskozitesi, kanın Akım hızı ve türbülans, KAN AKIMININ DÜZENLENMESİ, Kan akımının sinirsel düzenlenmesi, Vazokonstriktörler, PR aralığı, QT aralığı, ST segmenti, PR segmenti, ST aralığı, QT aralığı, Altıgen referans sistemi, Elektrokardiyogramdan, Aritmiler, Disritmiler, Atriyoventriküler blok, flatter ve fibrilasyon, Konjenital kalp defektleri, Fetal dolaşım, PDA, ASD, VSD, Fallot tetralojisi, Mitral darlığı ve yetmezliği, Aort darlığı ve yetmezliği, KORONER DOLAŞIM, Normal koroner kan akımı,

Dolaşım Sistemi Fizyolojisi

4.00 TL

  • Not Sahibi tipnotu
  • Dersin Öğretim Üyesi
  • ÜniversiteBelirsiz
  • Fakülte / EnstitüsüTıp Fakültesi
  • BölümTemel Bilimler
  • Ders Yıl2018
  • Dönem Bahar
  • Sayfa Sayısı 55
Hemen Not Yükle