Vücut Sıvıları Fizyolojisi

Vücut Sıvıları Fizyolojisi, Vücut Sıvıları, Meduller interstisyel osmotik gradyan, Konsantre idrar çıkarılması, Tubuler sıvı nerede en hipertoniktir, MİKSİYON, Üriner inkontinans, VÜCUT SIVILARI, İndikatör dilüsyon yöntemi Membran glikoza geçirgen,

Vücut Sıvıları Fizyolojisi

2.00 TL

  • Not Sahibi tipnotu
  • Dersin Öğretim Üyesi
  • ÜniversiteBelirsiz
  • Fakülte / EnstitüsüTıp Fakültesi
  • BölümTemel Bilimler
  • Ders Yıl2018
  • Dönem Bahar
  • Sayfa Sayısı 7
Hemen Not Yükle