Nörotransmitterlerin Fizyolojisi

Nörotransmitterlerin Fizyolojisi, Nörotransmitterlerin, Postsinaptik mekanizmalar, Asetilkolin, Kolinerjik ilaçlar, Nöromusküler ileti, Son plak potansiyeli

Nörotransmitterlerin Fizyolojisi

2.00 TL

  • Not Sahibi tipnotu
  • Dersin Öğretim Üyesi
  • ÜniversiteBelirsiz
  • Fakülte / EnstitüsüTıp Fakültesi
  • BölümTemel Bilimler
  • Ders Yıl2018
  • Dönem Bahar
  • Sayfa Sayısı 8
Hemen Not Yükle