Dolaşım Fizyolojisi

Dolaşım Fizyolojisi, dolaşım sistemi, Kalpte kan akımı, Pulmoner ve sistemik dolaşım, pulmoner dolaşım, sitemik dolaşım, Kalbin fizyolojik anatomisi, Kalp kapakları, Atriyoventriküler (AV) kapaklar, Semilunar kapaklar, Kalp kası hücreleri, SA ve AV düğüm hücreleri, Endokard hücreleri, Myokard hücreleri,

Dolaşım Fizyolojisi

1.00 TL

  • Not Sahibi tipnotu
  • Dersin Öğretim Üyesi
  • ÜniversiteBelirsiz
  • Fakülte / EnstitüsüTıp Fakültesi
  • BölümTemel Bilimler
  • Ders Yıl2018
  • Dönem Bahar
  • Sayfa Sayısı 4
Hemen Not Yükle