Pankreas ve Sindirim Kanalı Hormonları Biyokimyası

Pankreas ve Sindirim Kanalı Hormonları, Gastrointestinal Sistem, Pankreas hormonları, insülin, glukagon, Sindirim kanalı hormonları, İnsülinin kimyasal yapısı,

Pankreas ve Sindirim Kanalı Hormonları Biyokimyası

2.50 TL

  • Not Sahibi tipnotu
  • Dersin Öğretim Üyesi
  • ÜniversiteBelirsiz
  • Fakülte / EnstitüsüTıp Fakültesi
  • BölümTemel Bilimler
  • Ders Yıl2018
  • Dönem Bahar
  • Sayfa Sayısı 18
Hemen Not Yükle