Ponsun Anatomisi

ponsun anatomisi, ponsun komşuları, ponsun dış yapısı, ponsun iç yapısı, Ponstaki kranial sinir nükleusları, Nuclei pontis, Tractus tegmentlis centralis,

Ponsun Anatomisi

Ücretsiz

  • Not Sahibi tipnotu
  • Dersin Öğretim Üyesi
  • ÜniversiteBelirsiz
  • Fakülte / EnstitüsüTıp Fakültesi
  • BölümTemel Bilimler
  • Ders Yıl2018
  • Dönem Bahar
  • Sayfa Sayısı 3
Hemen Not Yükle