Kafa İskeletinin Bütünü ve Cranium Fossaları Anatomisi

Kafa İskeletinin Bütünü ve Cranium Fossaları Anatomisi, Kafa İskeletinin Bütünü, Cranium Fossaları, Norma superior (verticalis), Norma lateralis, Norma facialis (frontalis), Norma occipitalis, Norma inferior (basalis), verticalis, frontalis, Fossa pterygopalatina, Orbita, Aditus orbita, Margo orbitalis, Margo supraorbitalis, Margo infraorbitalis (lat – med)

Kafa İskeletinin Bütünü ve Cranium Fossaları Anatomisi

2.00 TL

  • Not Sahibi tipnotu
  • Dersin Öğretim Üyesi
  • ÜniversiteBelirsiz
  • Fakülte / EnstitüsüTıp Fakültesi
  • BölümTemel Bilimler
  • Ders Yıl2018
  • Dönem Bahar
  • Sayfa Sayısı 11
Hemen Not Yükle