Tiroit Hastalıklarında Tetkikler

Tiroit Hastalıklarında Tetkikler, TSH, TRH Testi, sT3 ve sT4, Total T3, Total T4, Tiroglobulin - TG, Kalsitonin (CT), Tiroit Antikorları, Tiroit Sintigrafisi, Tiroit USG, Thyroid ultrasonogram, Thyroid Nodules, Tiroit Disfonksiyonu İçin Tarama,

Tiroit Hastalıklarında Tetkikler

1.90 TL

  • Not Sahibi tipnotu
  • Dersin Öğretim Üyesi
  • ÜniversiteBelirsiz
  • Fakülte / EnstitüsüTıp Fakültesi
  • BölümTemel Bilimler
  • Ders Yıl2018
  • Dönem Güz
  • Sayfa Sayısı 94
Hemen Not Yükle